• Tietokone on pudonnut, siihen on kohdistunut voimakas isku tai saranat ovat murtuneet/vääntyneet: Toimittakaa tietokoneenne virtajohtoineen vakuutusyhtiölle menevää lausuntoa varten huoltotarkastukseen. Ottakaa mukaanne vakuutusnumero. Tehkää vahinkoilmoitus vasta saatuanne kirjallisen lausuntomme vian synnystä ja korjausarviosta.